Paholaisen toiminta meidän keskellämme

pecado-original2

Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että ihminen voi tehdä ja toimia oman tahtonsa mukaan, vaikka se olisi täysin vastoin Jumalan tahtoa. Tällä tavoin Jumalan luomat hyvät ihmiset voivat saada aikaan pahoja tekoja.  Ihmisillä, kuten myös enkeleillä, jotka Jumala on myös luonut, on olemassa vapaa tahto. Enkelit ovat puhtaasti henkisiä olentoja, siinä missä ihmiset ovat sekä henkisiä että fyysisiä. Enkeleillä on täysi ymmärrys, tahto ja persoona. Enkelit ovat kuolemattomia olentoja. He ovat myös Jumalan luomia näkyviä olentoja (eli ihmisiä) korkeampia. Voidaan ajatella, että enkelien vastuu on myös ihmisten vastuuta suurempi.

Myös enkelit ovat valinneet toimenkuvansa oman tahtonsa mukaisesti. Siksi osa enkeleistä, täysin tietoisesti, on kääntynyt Jumalaa vastaan. Tämä enkelien ratkaisu on peruuttamaton. Enkelissä ei lankeemuksen jälkeen ole katumusta. Saatana tai Paholainen, sekä muut demonit, olivat alkujaan Jumalan luomia hyviä enkeleitä, jotka omasta tahdostaan kääntyivät Jumalaa vastaan. Kääntyessään Jumalasta pois, Paholainen vei mukaansa (alkujaan hyviä) enkeleitä, jotka halusivat seurata Saatanaa omasta tahdostaan. Näillä kohdin Paholainen kiusasi ihmistä (Aatamia ja Eevaa) ja sai ihmisen käyttämään vapauttaan väärin, eli toimimaan vastoin Jumalan käskyä. Siinä oli ihmisen ensimmäinen synti! Paholaisen kiusaamana ihminen on tahtonut olla niin kuin Jumala, mutta ilman Jumalaa.

Raamattu näyttää, millaiset seuraukset ensimmäisellä tottelemattomuudella oli (1. Mooseksen kirja 3. luku):

–          Aatami ja Eeva alkavat pelätä Jumalaa ja tekevät hänestä mielessään Jumalan irvikuvan; Jumalan, joka pitää mustasukkaisesti kiinni omista oikeuksistaan.

–          Henkisten kykyjen herruus ruumiin yli murtuu, miehen ja naisen suhteita leimaavat halut ja vallanhimo.

–          Sopusointu luonnon kanssa rikkoutuu: näkyvä luomakunta muuttuu ihmiselle vieraaksi ja vihamieliseksi.

–          Lopuksi kuolema astuu ihmiskunnan historiaan. ”Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat”.

Tällä tavalla maailmaan on tullut moraalinen paha, joka on paljon vakavampaa kuin fyysinen paha. Eläimillä ei ole tätä moraalista pahaa, eikä myöskään vapaata tahtoa. Esimerkiksi käärme-emo, haudottuaan muniaan ensin muutaman kuukauden, saattaa poikasten syntyessä syödä niistä muutaman nälkäänsä, koska munien haudonta ja pitkä paikallaan olo on saanut käärmeen hyvin nälkäiseksi.  Käärme toimii täysin vaistojensa varassa, eikä pysty tuntemaan poikastensa syömisessä mitään moraalista vääryyttä. Täten eläin ei pysty tekemään tietoista valintaa, kun taas ihmisellä on kyky tehdä valinta moraalisen hyvän ja pahan välillä.

Raamattu ja kirkon traditio muistuttavat yhä uudelleen siitä, että synti on olemassa ja se on levittäytynyt yleisesti ihmisten historiaan.

Siksi ajatus siitä, ettei Paholaista olisi olemassa, on valheista suurimpia. Tähän ajatukseen liittyy myös se väärä uskomus, jonka mukaan ei ole olemassa mitään absoluuttista oikeata tai väärää (kaiken suhteellistaminen), vaan kysymys oikeasta ja väärästä on loppukädessä jokaisen omakohtainen totuus. ”Kuka minä olen kertomaan toiselle ihmiselle, tekeekö hän oikein tai väärin?” 

Paholaisen toimet voivat olla ulkoisesti hyvin hienovaraisia, vaikkakin ne pohjimmiltaan ovat voimakkainta vihaa Jumalaa vastaan, ainoana tarkoituksena kääntää ihmisen katse pois Jumalasta.

Tätä Paholaisen viettelevää luonnetta kuvaa mielestäni hyvin Paholaisen teoista kohtalokkain, joka sai ihmiset olemaan tottelemattomia Jumalalle. Tämä teko on hyvin hienovarainen viettelys, puolitotuus: ”Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?” Jumala oli kyllä kieltänyt syömästä puusta mutta vain tästä yhdestä puusta, josta Paholainen puhui. Jumala oli sanonut aikaisemmin ihmiselle: ”Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” Tämä viettelys sai kuitenkin ihmiset olemaan tottelemattomia Jumalalle.

Eihän nyt yhden omenan syönti voi niin vakavaa olla? Varmaan sitä voisi jotain kauheampaakin tehdä?

Tämän itselleni hyvin teologisen alkutekstin saattelemana on toivottavasti helpompi ymmärtää synnin todellisuus ja Jumalasta pois kääntymisen vakavuus.

”Ei ole Paholaista näkynyt, joten tuskinpa se on olemassa.”

Yksinkertaisuudessaan Paholainen haluaa irrottaa ihmisen katseen pois Jumalasta. Jos ihminen ei usko Paholaisen tai Jumalan olemassaoloon, Paholainen on jo silloin omalta osaltaan tehnyt tehtävänsä. Tähän ei tarvita mitään näyttävää esiintuloa tai fyysistä Paholaisen ilmentymää maanpäällä. Tämä tilanne aiheuttaa syvää henkistä ja välillisesti fyysistäkin vahinkoa jokaiselle ihmiselle ja ihmiskunnalle. Paholainen vaikuttaa erityisesti ihmisen henkiseen puoleen. Tätä henkistä puolta haluan korostaa. Yksi näistä vaikutuskanavista on kostonhalu.

Jos olet kokenut epäoikeudenmukaisuutta ja pohdit eri vaihtoehtoja, saatat joutua tilanteeseen, jossa Paholaisen ääni kuuluu hyvinkin selvästi. Juuri tämän hetken sanoisin olevan hyvin ratkaiseva sekä itsesi että muiden kannalta. Valinta on sinun käsissäsi. Yritän aina muistuttaa itseäni, että Jumala sanoo: ”Anna anteeksi”. Paholainen sanoo: ”Kosta”. Valinnan tekemisessä auttaa suuresti se, että tiedostan hyvän ja pahan olemassaolon! Tiedän myös, että voin ihmisenä tehdä valinnan hyvän ja pahan välillä. Paha vaihtoehto saattaa tässä tilanteessa olla mielestäni hyvinkin oikeutettu tai tuloksia tuottava toimenpide, ja se saattaa tuntua vieläpä ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Ei Paholaista turhaan kutsuta valheiden isäksi. Paholainen kääntää väärän oikeaksi.

Annan lisää esimerkkejä. Toivot ehkä, että yöllä metelöivä naapurisi saisi joskus maistaa omaa lääkettään, tai että pyöräsi varastanutta henkilöä kohtaisi jokin ikävä onnettomuus, tai että liikenteessä hurjasteleva henkilö ajaisi ulos tieltä tai vähintäänkin jäisi kiinni ja saisi sakot ylinopeudesta. Myös moni elokuva perustuu ihmistä houkuttelevaan ajatukseen ottaa oikeus omiin käsiinsä. Tällaiset ajatukset antavat kuitenkin ihmisessä tilaa Paholaisen työlle.

Keksin aiheeseen sopivan elokuvakässärin: Viaton perheenisä sattuu olemaan ryöstöhetkellä perheensä kanssa kaupassa, jossa roistot ottavat isän lapsen ja vaimon panttivangeiksi. Onnettomien tapahtumien jälkeen isä jää leskeksi ja joutuu hautaamaan vaimonsa ja lapsensa. Tästä hetkestä alkaen isä, tarkoituksenaan kostaa, päättää soluttautua rikollisliigaan ja ottaa selville perheensä surmaajat. Elokuvan herkullisimpia hetkiä on tietysti kauan odotettu loppukohtaus, jossa paha rikollinen anelee armoa. Ja isältähän on tässä vaiheessa myöhäistä armoa anella… Elokuvan loppuratkaisu tuottaa katsojalle suurta mielihyvää: paha saa palkkansa luiden rusahdellessa, tuoden seesteisen tunteen: oikeus voittaa sittenkin. Hyvin toimittu, isä!

Kuten aikaisemmin kirjoitin, ihmisessä on fyysisen puolen lisäksi henkinen puoli. Paholainen, joka on puhtaasti henkinen olento, voi päästä vaikuttamaan fyysisiin tekemisiisi henkisen puolesi kautta. Näin ihminen voi hyvin pieniltäkin tuntuvien päätösten kautta antaa Paholaiselle tilaa omassa itsessään.

Ilosanoma on, ettei ihmisen tarvitse yksin taistella pahoja ajatuksia vastaan, vaan jokaisella ihmisellä on oma enkelinsä suojelijanaan ja paimenenaan. Tässäkin painotan ihmisen vapaata tahtoa: jos vain tahdot ja pyydät suojelusenkeliltäsi apua pahoja ajatuksia vastaan, voit myös saada sitä. Aktiivinen rukoileminen, pyhän ehtoollisen vastaanottaminen, nöyrtyminen ja omien pahojen tekojensa ja ajatustensa tunnustaminen ja anteeksi pyytäminen rukouksessa ja rippisakramentissa ovat voimakkaita aseita!

Lopuksi ote Uudesta testamentista, Kirjeestä efesolaisille 6. luku; jae 10 eteenpäin: ”vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeydenmaailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.”

Seiskää lujina!

-Antti Kuhlberg

Advertisements