Laupeuden riemuvuosi alkaa

HolyYearOfMercyPaavi Franciscus julisti 11. huhtikuuta 2015 ylimääräisen laupeuden riemuvuoden, joka alkaa 8. joulukuuta 2015 perisynnittömän sikiämisen juhlapyhänä ja päättyy Kristuksen kaikkeuden kuninkaan sunnuntaina, 20. marraskuuta 2016. Riemuvuoden alkamispäivä on samalla myös Vatikaanin II kirkolliskokouksen päättymisen 50-vuotispäivä. Pyhän vuoden alkua juhlistetaan avaamalla tavallisesti umpeen muurattu pyhä ovi Rooman neljässä merkittävämmässä basilikassa[1], jonka kautta pyhiinvaeltajat riemuvuoden aikana voivat kulkea. Pyhän oven kautta kulkemisen voi nähdä symboloivan kulkua synnistä armoon, kuolemasta elämään Jeesuksen, eli oven, kautta. Riemuvuoden tunnuslauseena on ”Armahtavia kuten Isä”.

Laupeus on paavi Franciscukselle henkilökohtaisesti läheinen teema, mikä näkyy myös hänen valitsemassaan tunnuslauseessa ”miserando atque eligendo” (armahtaen ja valiten), joka liittyy Jeesuksen Matteus-publikaanille lausumaan kutsuun seurata itseään. Samalla tapaa kuin evankelista Matteuksen elämä muuttui läpikotaisin Jeesuksen laupeudessaan lausuman kutsun myötä, on myös paavi Franciscus korostanut sitä voimaa, mikä laupeudella on. Hänen mukaansa laupeuden tunteminen muuttaa kaiken, jopa koko maailman.

Bullassaan ”Misericordiae Vultus” (laupeuden kasvot) paavi Franciscus avaa riemuvuoden tarkoitusta seuraavasti: “Ylimääräinen pyhä vuosi on siis sitä varten, että eläisimme jokapäiväisessä elämässämme todeksi laupeutta, jota Isä aina meille osoittaa. Antakaamme Jumalan yllättää meidät tänä riemuvuonna. Hän ei koskaan väsy avaamaan sydämensä ovea ja toistamaan, että hän rakastaa meitä ja tahtoo jakaa elämänsä kanssamme” (Misericordiae Vultus, s.29). Laupeus on Jumalan varaukseton lahja kaikille, eikä sitä voi rajata koskemaan vain harvoja ja valittuja, tietyllä tavalla eläviä ihmisiä. Muistuttihan Jeesuskin Fariseuksia tästä profeetta Hooseaa siteeraten: ”Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja” (Hoos. 6:6) ja vahvisti niin sanoillaan kuin teoillaan tulleensa kutsumaan etenkin niitä, jotka kipeimmin tarvitsevat Jumalan laupeutta: ”En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä” (Matt. 9:13).

Omalla kohdallani laupeudelle omistetun pyhän vuoden alkaminen on hyvä tilaisuus katsoa elämääni Jumalan laupeuden valossa. Onko elämäni ahdasta, ulkokultaista sääntöjen noudattamista vai uskallanko elää laajemmin ja anteliaammin, luottaen radikaalisti Jumalan laupeuteen sekä hänen kykyynsä rakastaa ja osoittaa laupeutta kauttani? Joulukuun 8. päivänä tapahtuva pyhän oven avaaminen on minulle samalla myös kutsu avata oma sydämeni, jotta voisin paremmin jokapäiväisessä elämässäni noudattaa Jeesuksen opetusta laupeuden ensisijaisuudesta elämänohjeena. Paavi Franciscuksen sanoin, tuleva riemuvuosi on tilaisuus meille kaikille seurata Jeesusta ”lain tuolle puolen” ja hänessä pyrkiä olemaan ”armahtavia kuin isä”.

– Janina Juuti

 

Lisätietoja pyhän vuoden sisällöstä sekä tapahtumista:

 

[1] Pietarinkirkko, Lateraanikirkko, Santa Maria Maggiore ja pyhän Paavalin basilika.

Advertisements