Artikkelivinkki: Avioparien uskollisuudesta

artikkelivinkki

Kristillinen naistenlehti Ruut kirjoitti joulukuussa oivasti avioparien uskollisuudesta: http://ruutlehti.fi/apua-ihastuin/. Teksti kuvastaa kauniisti sitä mitä katolinen kirkkokin opettaa avioliitosta.

“Saarnatoiminnassaan Jeesus opetti yksiselitteisesti miehen ja naisen yhteenliittymisen alkuperäisen tarkoituksen sellaisena kuin Luoja oli sen alussa tahtonut: Mooseksen antama lupa hylätä vaimo oli myönnytys sydämen kovuudelle; miehen ja naisen aviollinen yhteenliittyminen on purkamaton. Jumala itse on sen solminut: ”Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako” (Matt. 19:6). Tämä painokas aviositeen purkamattomuuden korostaminen on synnyttänyt neuvottomuutta ja näyttänyt vaatimukselta, jota ei voi täyttää. Jeesus ei ole kuitenkaan pannut aviopuolisoiden harteille taakkaa, joka olisi mahdoton kannettavaksi ja liian raskas – Mooseksen lakiakin raskaampi. Koska hän tuli palauttamaan ennalleen luomisjärjestyksen, jonka synti oli turmellut, hän itse antoi voiman ja armon elää avioliiton Jumalan valtakunnan uudessa ulottuvuudessa. Kun aviopuolisot seuraavat Kristusta, kieltävät itsensä ja ottavat ristinsä, he käsittävät avioliiton alkuperäisen tarkoituksen ja voivat Kristuksen avulla myös elää sen. Tämä kristillisen avioliiton armo on yksi Kristuksen ristin, kaiken kristillisen elämän lähteen, hedelmistä.” (Katolisen kirkon katekismus, 1614-1615)

– Anna-Riina Hakala

Advertisements